Vi foretar ei utspyling på hovedvannledningen Straumen til Engenes i dag mellom kl 0930 og 1100. Det kan bli dårlig trykk hos enkelte. Det bør ikke tappes vann i dette tidsrommet. Etter dette anbefales det å tappe ut kaldt vann nærmest mulig hoved inntaket på vann.