De siste resultatene av vannprøvene er innenfor akseptable verdier. Vannverket er nå i normal drift.