Vegen har vært stengt siden april på grunn av utbedring, men arbeidet er forsinket på grunn av en utglidning fra et fjellparti ovenfor vegen i området Halsen. Utglidningen har en bredde på ca. 50 meter.

Entreprenøren er nå i gang med byggingen av en anleggsveg oppover fjellsiden, for å komme til når det løse fjellpartiet skal sprenges ut og tas ned. Det er også nødvendig å sikre fjellet på begge sider av løsneområdet.

- Fjellet må sikres både av hensyn til arbeidernes sikkerhet nå, og trafikantenes sikkerhet når vi åpner vegen igjen. Når vi har fjernet de løse steinmassene vil vi vurdere stabiliteten i fjellet bak, og ettersikring vil i verste fall måtte pågå frem til slutten av desember, sier avdelingsdirektør Geir Jørgensen i Statens vegvesen.

Les også: Store steinmasser tas ut av skredfarlig fjellside

Resten av parsellen er snart ferdig

Det berørte området utgjør ca. 400 meter av en strekning på 1300 meter, fra like sør for Hamran til avkjørselen til Sørrollnesfisk, som er under utbedring. Resten av strekningen nærmer seg ferdigstillelse.

- I løpet av uke 40 regner vi med at vegen vil være ferdig asfaltert og rekkverk satt opp, sier Jørgensen.

Arbeidet som pågår på strekningen er en del av prosjektet fv. 848 Ytre Forså–Sørrollnes. Statens vegvesen er byggherre på vegne av vegeier Troms fylkeskommune.