Program for 17.mai Ibestad

Andørja
08:00                   Flaggheising kommunale bygg.
10:00-10:30         Gudstjeneste i Andørja kirke.
10:30                   Tale ved bautaen og nedleggelse av krans. Taler Eidar Tøllefsen. Musikk ved Asle Fjell-Skardal.
18:00-21:00         Ungdomsarrangement ved Fritidsklubben Andørja. For barn/unge 1.-10.klasse ved Andørja Montessoriskole.

 

Rolla
08:00                  Flaggheising kommunale bygg.
11:30                   Ibestad Hornmusikk spiller utenfor sykehjemmet.
12:00-12:30        Gudstjeneste i Ibestad kirke.
12:30                  Tale ved bautaen og nedleggelse av krans. Taler Einar Johan Dons. Ibestad Hornmusikk spiller.
17:30-22:00        Ungdomsarrangement i Ibestad kulturhus. For ungdommer kohort-vis ved Ibestad skole.                                                                                                                 Mellomtrinnet 17:30-19:30. Ungdomstrinnet 20:00-22:00.

 

Meråpen tunell på 17.mai

Kollonnetidene til tunnelen er utvidet, les mer om det her: https://www.ibestad.kommune.no/ekstra-aapningstider-ved-ibestadtunnelen-17-mai.6387003-108408.html

 

Program som plakat

PDF: 17.mai 2021, plakat med program.pdf 

JPG: 17.mai 2021, plakat med program.jpg

 

Korona og 17.mai

Ibestad kommune følger nasjonale tiltak og retningslinjer for 17.mai 2021. Les mer om det her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nasjonaldagsfeiringen-17.-mai-2021/id2845485/