Møte i formannskapet torsdag 21. januar 2015.

Møtet avholdes på kommunestyresalen, og starter kl 0900.

Av sakslisten kan en nevne følgende saker:
* Revisjon av permisjonsreglementet
* Innføring av system for bedre tverrfaglig innsats
* Søknader om utsettelse - tildelinger næringsfondet 2014
Og i tillegg til disse sakene er det valg av representanter til: Komrev nord IKS, Utvalg for motorferdsel i utmark og vassdrag, Sør-Troms Museum - og vararemedlemmer til forliksrådet.

Helse sakslisten kan du lese her.