Her følger innkalling til formannskapet - sakene fom 96/14 tom 104/14: Her

To tilleggssaker - fom 105/14 tom 106/14: Her