Møteinnkalling - kommunestyret

Møte i kommunestyret torsdag 12. november 2015 kl 0900 i kommunestyresalen.

På sakslisten finner en bl.a. følgende saker:
* Omorganisering av Hålogaland Kraft AS
* Valg av visjon for Ibestad kommune
* Orienteringer, spørsmål mm

Her kan du lese møtedokumentene.