Det har blitt utarbeidet nye retningslinjer og søknadsskjema for utdeling av kulturmidler i Ibestad kommune, politisk vedtatt i kommunestyret 2.mai, sak 20/19.

Vær nøye med å følge retningslinjene og legge ved etterspurt dokumentasjon, ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet. For spørsmål kan man henvende seg til servicetorget eller kulturleder.

Kulturleder
Ingvild Johansen. Telefon: 94 83 44 13, e-post: ingvild.johansen@ibestad.kommune.no   

Servicetorget
Adresse: Rådhuset, Kopparvika 7, 9450 Hamnvik. Telefon: 77 09 90 00 og 48 21 88 58
E-post: postmottak@ibestad.kommune.no

Les mer om ordningen med kulturmidler her: http://www.ibestad.kommune.no/kulturmidleraktivitetsstoette.338241.no.html

 

Reviderte retningslinjer: Retningslinjer for utdeling av kulturmidler i Ibestad kommune.pdf

Søknadsskjema for aktivitetstilskudd: Søknadsskjema for aktivitetstilskudd kulturmidler Ibestad kommune.pdf

Søknadsskjema for enkelttiltak: Søknadsskjema for enkelttiltak kulturmidler Ibestad kommune.pdf