I medhold av Plan og bygningslovens § 11-15 kunngjøres det herved at Ibestad Kommune i møte 4.9.2015, sak30/15, har vedtatt følgende kommunedelplan:

 

 

Kystplan for Midt- og Sør-Troms for Ibestad kommune, Nasjonal plan-ID: 19172015001

 

Kommunedelplanen består av følgende dokument

  • Planbeskrivelse

  • Plankart

  • Planbestemmelser og retningslinjer

  • Temakart (Kommer)

Kystplan Midt- og Sør- Troms er utarbeidet gjennom interkommunalt samarbeid jfr. Plan og bygningsloven §§ 9-1 til 9-3.

 

Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages.

 

Kommunestyrets vedtak og vedtatte plandokumenter og plankart for sjøarealene kan lastes ned fra kommunens hjemmesider: www.ibestad.kommune.no 

Dokumentene er også tilgjengelige ved Servicetorget på kommunehuset i Hamnvik.