Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
05. april kl. 20:05

INFORMASJON OM KORONAVIRUSET

Les mer clear

Omsorgsbolig - Er under arbeid med

Om Omsorgsbolig
En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov. Boligen er beboerens hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjeneste på samme vilkår som andre hjemmeboende.

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste. Opphold i omsorgsbolig reguleres gjennom husleiekontrakter, jfr. husleieloven. Tildeling av omsorgsblig er et enkeltvedtak med de rettigheter og plikter som følger av forvaltningsloven.

Målgruppe
Eldre, syke, funksjonshemmede og andre.
 
Kriterier/vilkår/veiledning
Det er pleie- og omsorgsbehovet samt en total vurdering av søkers livssituasjon som blir vektlagt ved tildeling av bolig.
 
Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgsbolig, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Helsedirektoratet har gitt pålegg om å registrere alle søkere og mottakere av kommunale helse- og sosialtjenester i et nasjonalt register, kalt IPLOS. Det innebærer blant annet en funksjonsvurdering som en del av grunnlaget for eventuelle vedtak. Søker har rett til innsyn i alle sakens dokumenter etter Forvaltningslovens § 18, første ledd. Se vedlegg, brosjyre

Tilknyttede elementer:

Eksterne lenker:

Lov om husleieavtaler (husleieloven)

Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien)

IPLOS informasjonsbrosjyre

Vern for eldre

SeniorPortalene

 

Publisert | Oppdatert 26. april 2017