Ibestad kommune ønsker med dette å informere om fremdriften i stedsutviklingsprosjektet, og sommerens prosjekt i Hamnvik sentrum.

 

For de som ikke helt har fått med seg hva som har skjedd tidligere, kommer det her en liten oversikt:

- September 2013: Ibestad kommune fikk tildelt 300. 000,- fra Troms Fylkeskommune etter søknad om støtte til å utarbeide stedsanalyse for Hamnvik sentrum. Jobben ble tildelt "Helt Grønn AS".

- Oktober 2014: Den ferdige stedsanalysen ble presentert på åpent folkemøte, med mulighet for tilbakemelding fra befolkningen.

- Desember 2014: Kommunestyret vedtok å få fulgt opp stedsanalysen gjennom stedsutviklingsplan (Ferdig innen 1.7.2015) og få satt i gang konkrete tiltak. Ønske om involvering av ungdom.

- Mars 2015: Rådmannen iverksatte oppfølging av stedsanalyse med bestilling av konkrete stedsutviklingstiltal for Hamnvik sentrum gjennom bestilling av skisseprosjekt.

- April 2015: Åpent folkemøte/Workshop. Håkon Bøe (Helt Grønn AS) var prosessleder og ansvarlig for å utarbeide oversiktsplan for konkrete tiltak (Skisseprosjekt).

- Juni 2015: Kommunestyret vedtok at det fremlagte skisseprosjekt legges til grunne for konkrete stedsutviklingstiltak i Hamnvik sentrum.

- Juli 2015: Ibestad kommune publiserte noen tiltak som var ønskelig å komme i gang med i 2015.

 

I 2015 rakk man ikke å komme i gang med så mange konkrete fysiske tiltak. Det ble jobbet noe videre med planlegging, og en god del materiell og utstyr ble kjøpt inn.

 

Det mange nå lurer på er nok: Hva skjer på torget?

Det som skjer er at man har begynt med det fysiske arbeidet for utvikling av sentrum, der området og torget utenfor Galleri kafe er fase 1 av prosjektet.

Det er dette området som vi derfor vil begynne med, og dette området vil da, til både glede og ergrelse, bli en byggeplass sommeren 2016.

 

Noe av det som skal gjøres:

Det første som skjer er at området måles og merkes opp. Deretter vil det bli fjernet asfalt på de områdene der denne skal bort.

Torget vil få mye sitteplasser i form av "Gabioner" (En slags steingjerne med treplater på toppen). Disse fungerer også som "gjerder" eller "romdelere" i det nye byrommet.

Det skal være et eget område for huskestativ med godkjent underlag.

Utenfor Galleri kafe vil det bli et større sitteområde med smågatestein. Her skal det også etter planen lages et sjakkbrett i naturstein på bakken.

Det skal merkes opp paradis og "basketballbane" med nett for å skape aktivitet blant de yngre i sentrum.

 

Vi tror og håper disse tiltakene skal være med på å skape en bedre atmosfære i Hamnvik sentrum, og gleder oss til å se hvordan det blir etterhvert som arbeidet fremtrer!

Se vedlagte skisser for enda bedre oversikt!

 

Vi minner om at skisseprosjektet er et utgangspunkt for det som skal gjøres. Det ferdige resultat vil avvike noe fra disse planene, og det er ikke sikkert at absolutt alle elementer blir slik som tegningene viser.

 

Mvh.

PNU

Ibestad kommune