I forbindelse med kommunereformarbeidet er det nå utarbeidet et felles statusbilde og utfordringsbilde for en storkommune - 7 kommuner. Denne følger vedlagt: Her

I tillegg vises til tidligere publiserte statusbilde for Ibestad kommune: Her