Folkehelse beskriver befolkningens helse og hvordan denne fordeler seg i befolkningen. Folkehelsearbeidet tar sikte på å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. Frisklivsentralen bidrar til folkehelsearbeidet bl.a. gjennom veiledning og informasjon til befolkningen, og ved å bidra i oversiktsarbeidet som en del av grunnlaget for kommunale planprosesser. 

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Ibestad kommune