Frisklivsresepten

Frisklivssentralen gir oppfølgning i form av frisklivsresepten, der deltagere får et strukturert og tilpasset tilbud med informasjon, veiledning og aktiviteter. Tilbudet gis for 12 uker av gangen. Resepten startes og avsluttes med en helsesamtale der deltageren selv er med på å utforme målsetningen og innholdet i forløpet. I oppfølgingsperioden har deltageren tilgang til alle gruppetilbud, kurs og arrangementer i regi av sentralen. Frisklivssentralen gir på generelt grunnlag tilbud i form av gruppeaktiviteter, mens individuell oppfølging gis primært i form av undervisning eller støttesamtaler. Det gis ikke individuell, medisinsk oppfølging.

Tjenesten har en egenandel på kr 250.

Hvem kan få oppfølging?

Personer i alle aldre som har økt risiko for, eller allerede har utviklet sykdom og som behov for hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Tilbudet er for alle som bor eller oppholder seg i kommunen, og du trenger ikke være syk eller ha en diagnose for å kunne få et tilbud fra frisklivssentralen. Du kan ta kontakt selv, eller du kan henvises av fastlege, koordinerende enhet, NAV eller annet helsepersonell.

Helsesamtale

Bilde2 - Helsesamtale.jpg

Helsesamtalen er en strukturert og individuell samtale om levevaner og helse. I samtalene er motivasjon, barrierer og muligheter for endring og mestring, grad av måloppnåelse, behov og plan for videre oppfølging og opprettholdelse av nye vaner viktige temaer. Vi er blant annet innom emner som fysisk aktivitet og mosjon, kosthold, snus og tobakk, søvn, psykisk helse og ensomhet.

Plassering og lokaler

Bilde3 - Plassering og lokaler_600x345[1].jpg

Frisklivssentralen har lokaler i kompetansesentret (gamle Ibestad videregående skole) der vi er delvis samlokalisert med treningssentret. Vi har også aktiviteter i svømmehallen og kulturhuset, samt utendørs. 

Kontaktinformasjon

Lennart Osbak

Telefon: 90 24 32 19

Epost: helge.lennart.osbak@ibestad.kommune.no

Ukeplan

bDNmDPAAAAAAElFTkSuQmCC