Hørselskontakten kan hjelpe med

 

 • Råd og veiledning til samarbeidspartnere i kommunen
 • Kartlegge behov i brukeren sitt nærmiljø
 • Øke bevisstheten hos bruker om egne ressurser
 • Henvise til rett fagperson 
 • Utprøving av enkelte hørselshjelpemiddel
 • Hjelp med søknadsprosessen
 • Opplæring i bruk av hjelpemiddel
 • Samarbeid med brukerorganisasjoner
 • Tilrettelegger for daglige aktiviteter
 • Tilrettelegger i hjem, på sykehjem og institusjon, barnehage, skole og fritid
 • Gir råd, veiledning og opplæring til personer med nedsatt hørsel
 • Følger opp tiltak i samarbeid med NAV hjelpemiddelsentral

Aktuelle hjelpemidler:

 • Varslingshjelpemidler
 • Alarmsystemer
 • Lydoverføringshjelpemidler, for eksempel teleslynge
 • Samtaleforsterker

 

Målgruppe, kriterier og vilkår

Målgruppe

Alle med alvorlig hørselsnedsettelse  med behov for tilrettelegging, som bor i Ibestad kommune.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis og krever ingen søknad.

Kriterier/Vilkår

For å få hjelpemidler må hørselsnedsettelsen være varig (minst to år) og hjelpemidlet må være nødvendig og hensiktsmessig for at du skal fungere bedre. Uttalelse fra øre-nese-hals lege eller annen spesialist er nødvendig hvis du ikke har høreapparat.

 

 

 

Serviceerklæring

Hva kan bruker forvente av oss?

 • At tjenesten ytes i samsvar med lover og forskrifter
 • At det gis nødvendig informasjon om tjenesten til alle som tar kontakt
 • Ventetid skal ikke overstige den frist som er satt jf. tjenestens prioriteringsnøkler.
 • Det tas direkte kontakt med bruker/brukers kontaktperson, for avtale
 • Det gis beskjed dersom avtale må avlyses

 

Hva forventer vi av bruker?

 • At du tar kontakt ved behov for noen av våre tjenester
 • At du møter til avtalt tid eller er tilstede hjemme hvis avtalen er hjemmebesøk
 • Dersom ikke avtalen kan overholdes, må du gi beskjed om dette og du er selv ansvarlig for å avtale ny tid
 • At du er motivert for behandling og følger opp de tiltak som blir avtalt

Dersom overnevte punkter ikke overholdes, kan tjensten bli avsluttet.

 • Du gir tilbakemelding/informasjon dersom du opplever kritikkverdige forhold.

NB! Hørselskontakten formidler ikke høreapparat.