Synskontakten kan hjelpe med

 

 • Råd og veiledning til samarbeidspartnere i kommunen
 • Kartlegge behov i brukeren sitt nærmiljø
 • Øke bevisstheten hos bruker om egne ressurser
 • Henvise til rett fagperson 
 • Utprøving av enkelte synshjelpemiddel
 • Hjelp med søknadsprosessen
 • Opplæring i bruk av hjelpemiddel
 • Samarbeid med brukerorganisasjoner
 • Tilrettelegger for daglige aktiviteter
 • Tilrettelegger i hjem, på sykehjem og institusjon, barnehage, skole og fritid
 • Gir råd, veiledning og opplæring til personer med nedsatt syn
 • Følger opp tiltak i samarbeid med NAV hjelpemiddelsentral 

Aktuelle hjelpemidler:

 • Luper, lupebriller, kikkertbriller
 • Plass- eller punktbelysning
 • Ergonomisk utstyr for eksempel høyderegulerbare stoler og bord, bokholdere mm.
 • Lese-TV

Målgruppe, kriterier og vilkår

Målgruppe : Alle med alvorlig synsnedsettelse med behov for tilrettelegging, som bor i Ibestad kommune

Pris for tjenesten :Tjenesten er gratis og krever ingen søknad.

 

Kriterier/Vilkår

Er synsevnen din redusert til cirka 6/18 (0,33) eller dårligere, vil du sannsynligvis ha problemer med å lese avisen på vanlig leseavstand. Du regnes da som synshemmet eller svaksynt. Hvis synsnedsettelsen er varig (over to år), kan du ha rett til synshjelpemidler. Også andre alvorlige synsdefekter som redusert synsfelt, nedsatt kontrastsyn eller dårlig mørkesyn kan gi rett til hjelpemidler. Synstapet må være dokumentert av øyelege eller annen spesialist

 

Serviceerklæring

Hva kan bruker forvente av oss?

 • At tjenesten ytes i samsvar med lover og forskrifter
 • At det gis nødvendig informasjon om tjenesten til alle som tar kontakt
 • Ventetid skal ikke overstige den frist som er satt jf. tjenestens prioriteringsnøkler.
 • Det tas direkte kontakt med bruker/brukers kontaktperson, for avtale
 • Det gis beskjed dersom avtale må avlyses

 

Hva forventer vi av bruker?

 • At du tar kontakt ved behov for noen av våre tjenester
 • At du møter til avtalt tid eller er tilstede hjemme hvis avtalen er hjemmebesøk
 • Dersom ikke avtalen kan overholdes, må du gi beskjed om dette og du er selv ansvarlig for å avtale ny tid
 • At du er motivert for behandling og følger opp de tiltak som blir avtalt

Dersom overnevte punkter ikke overholdes, kan tjensten bli avsluttet.

 • Du gir tilbakemelding/informasjon dersom du opplever kritikkverdige forhold.

NB! Synskontakter formidler ikke vanlige briller eller lesebriller.