Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
01. juli kl. 20:47

INFORMASJON OM KORONAVIRUSET

Les mer clear

Tjenester A-Å
A B D E F G H I K M N O P R S U V

A
Arbeidsgiverkontroll og -veiledning
Arealoverføring
Automatisk fredete kulturminner - tilskudd til arkeologiske undersøkelser
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei

B
Barnehageplass
Brukermedvirkning i skolen
Byggavfall - kildesortering

D
Den kulturelle skolesekken

E
Elevenes fysiske skolemiljø
Elevenes psykososiale skolemiljø

F
Forskuddsskatt - betaling og innkreving
Fosterhjem/Å være fosterhjem

G
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskoleopplæring for voksne

H
Hjelpetiltak fra barnevernstjenesten
Hjemmehjelp
Hjemmeundervisning

I
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre

K
Karakterer - klageadgang
Kulturskole - opptak

M
Melding til barnevernstjenesten

N
Nabovarsel

O
Omsorgsovertakelse av et barn
Opplæring i grunnskole og videregående skole – innhold og antall timer

P
Permisjon fra grunnskoleopplæring
PP-tjenesten

R
Reduksjon eller fritak for skatt (ettergivelse eller nedsettelse av skatt)
Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Restskatt - betaling og innkreving
Rådgiving i skolen

S
Selvbygger
Skatteattest
Skolefritidsordning (SFO)
Skolehelsetjeneste
Skoleskyss
Skolestart
Skoletilhørighet
Spesialundervisning i grunnskolen

U
Ulykkesforsikring for elever
Utslippstillatelse

V
Videregående opplæring for voksne